Παιδιατρική συμβουλευτική εφήβων

 

Η Παιδίατρος Δρ. Μαρία Κατσάρα, παρακολουθεί παιδιά από τη γέννησή έως και την εφηβική ηλικία.

 

Η εφηβεία είναι μια ευαίσθητη και ταυτόχρονα συναρπαστική περίοδος σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης  με τελικό στόχο τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Χρονολογικά τοποθετείται ανάμεσα στο 11ο και το 19ο χρόνο ζωής. Η σωματική αύξηση στην εφηβεία χαρακτηρίζεται από αλλαγές σε 2 κυρίως συστήματα, το μυοσκελετικό και το γεννητικό, με αποτέλεσμα ένα σεξουαλικά ανώριμο παιδί να μεταμορφώνεται σε ώριμο και ικανό για αναπαραγωγή ενήλικα. Οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εφηβείας επηρεάζουν την ψυχολογία των εφήβων και τη συμπεριφορά τους.

 

Οι γονείς εφήβων πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο για προληπτική εξέταση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση τυχόν σωματικών ή ψυχικών διαταραχών και η επιτυχής παρέμβαση καθώς και η συμβουλευτική εφήβων αλλά και των γονέων τους σε θέματα πρόληψης και αποφυγής συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

 

Η γιατρός δίνει προτεραιότητα στην ατομική συνέντευξη με  τον/την έφηβο, ενώ στη συνέχεια καλούνται να προσφέρουν στη συζήτηση και οι γονείς. Η παιδίατρος χτίζει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον έφηβο δηλώνοντας εξαρχής ότι το περιεχόμενο της συζήτησης τους είναι εμπιστευτικό εκτός κι αν ο έφηβος ή τρίτο πρόσωπο τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

 

Η εξοικείωση της γιατρού με τον έφηβο, της επιτρέπει, ανεξαρτήτως του φύλου του, να συζητήσει θέματα που συχνά διστάζει να συζητήσει με τους γονείς του και αφορούν τις αλλαγές στο σώμα του, τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους, θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς, αλλά και  τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο, τη σχολική επίδοση, την έκθεση σε οθόνες-διαδίκτυο, τη συχνή καταθλιπτική διάθεση των εφήβων, τη χρήση ουσιών και καπνού.

 

Η ιατρός στις ετήσιες επισκέψεις παρακολουθεί την ανάπτυξη, τις σωματομετρικές αλλαγές και την ψυχοσυναισθηματική συμπεριφορά του εφήβου προκειμένου να προληφθούν διατροφικές εκτροπές και συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Επίσης, ενημερώνει τους  εφήβους και τους γονείς τους και διενεργεί τους εμβολιασμούς  της εφηβικής ηλικίας ώστε να εξασφαλίσουμε  υγιείς ενήλικες στο μέλλον.

Η Παιδίατρος Μ. Κατσάρα, παραμένει πάντα η σύμβουλος υγείας του παιδιού σας, μέχρι την ενηλικίωσή του.