Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Έργο της Παιδιάτρου Μαρία Κατσάρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Hatziagorou E, Kyrvassilis F, Saraphidou S, Katsara M, Valeri R, Emporiadou M,Magnisali S, Tsanakas J. Acute respiratory admissions in Thessaloniki, Greece: 14-years Follow up.

Maria Katsara, Deidrie Donnelly, Shaique IqbaL, Tracy Elliott, Mark L. Everard. Relationship between exhaled nitric oxide levels and compliance with inhaled corticosteroids in asthmatic children. Respiratory Medicine (2006) 100, 1512-1517.

N.G. Kouskounellou, M. Katsara, F Kirvasilis, J. Tsanakas. Prognostic factors or the outcome of childhood asthma. Hippokratia, Vol 10,sup 1,Sept 2006.

Γ-Ν. Κουσκουνέλου, Μ. Κατσάρα, Φ. Κυρβασίλης, Ι. Τσανάκας. Επιβαρυντικοί παράγοντες στην πρόγνωση του παιδικού άσθματος. Πνεύμων-Τετραμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πνευμονολογικής εταιρείας, Συμπληρωματικό τεύχος , Δεκέμβριος 2004.

Γ-Ν. Κουσκουνέλου, Μ. Κατσάρα, Φ. Κυρβασίλης, Ι. Τσανάκας. Η εξέλιξη του παιδικού άσθματος στην Ελλάδα. Πνεύμων-Τετραμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πνευμονολογικής εταιρείας, Συμπληρωματικό τεύχος, Δεκ 2004

Κατσάρα Μ. Παπάζογλου Κ : «Σύνδρομο αυξημένης διαπερατότητας των τριχοειδών (Leak Sndrome) - Παθογένεια και νεώτερα δεδομένα αντιμετώπισης του». Παιδιατρική 2002;65:160-166.

Κατσάρα Μ. Παπάζογλου Κ. Ζαχαριάδης Β. Παπαδάτος Ι: «Βαριά νευρολογική συνδρομή σε παιδί λόγω δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα» Παιδιατρική 2000;63:519-523.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Ε. Στεργίου, Μ. Κατσάρα, Α. Ζαφειροπούλου, Β. Κωμαϊτου, Δ. Κατσίμπα, Ι. Τσιτουρίδης, Σ. Καρύδα. Πανκολπίτιδα με συνοδό θρόμβωση του άνω οβελιαίου κόλπου σε κορίτσι 13 ετών. Περιγραφή περίπτωσης.52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2014.

2. Α. Ζαφειροπούλου, Σ. Γκίρσα, Μ. Κατσάρα, Ε.Σαμολαδάς, Ι Τσιτουρίδης, Μ. Αρβανίτη, Κ Χατζόπουλος, Σ Καρύδα. Σάρκωμα Ewing υποδυόμενο οστεομυελίτιδα σε έφηβη 14 ετών. 52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2014.

3. Σ. Γκίρσα, Μ Κατσάρα, Α Ζαφειροπούλου, Π Καμπουρίδου, Χ Καιταρτζής, Ι Τσιτουρίδης, Σ Καρύδα. Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο στα παιδιά- Περιγραφή 2 περιπτώσεων52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2014.

4. Α. Σκαρλάτου, Μ. Κατσάρα, Β Κωμαίτου, Α Χαρσούλα, Κ Τιτέλης, Σ Καρύδα. Παραφαρυγγικό απόστημα σε βρέφος 7 μηνών. 52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2014.

5. Αποστόλου Δ, Κατσάρα Μ, Τορουνίδης Η, Δημητρίου Χ. Καρύδα Σ Το ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο στα παιδιά. Απεικόνιση και προβληματισμοί. ΧΙΧ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 2014.

6. Προδρόμου Κ., Πατουλιάς Ι, Κουτσούμης Γ, Φιδάντσης Θ, Κατσάρα Μ Αρβανίτη Μ), Καλλέργης Κ. Επιπλεγμένη πνευμονία: Αντιμετώπιση με τοποθέτηση Bullau και έγχυση Αλτεπλάσης. Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2012

7. Παπαδημητρίου Α, Σμπόνα Α, Μαυρίδου Χ, Κατσάρα Μ, Κλάδου Μ, Καρύδα Σ, Αρβανίτη Μ. Περίπτωση ανθεκτικής πνευμονικής φυματίωσης σε βρέφος 11 μηνών. Η διαγνωστική αξία της αξονικής τομογραφίας και η διαφορική διάγννωση. 5ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ακτινοδιαγνωστική, Αθήνα 2011.

8. Α Μόντη, Μ Κατσάρα. Ν Τσέπης, Δ Κατσίμπα Δ Ραφαηλίδης, Χ Μαυρίδου, Μ Αρβανίτη, Σ Καρύδα: Πολλαπλές μη επικοινωνούσες κύστεις διπλασιασμού του πεπτικού σωλήνα: Περιγραφή περίπτωσης σε κορίτσι 2,5 .χρονών, 49ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ναυαρίνο 2011.

9. M Katsara, FKyrvassilis, E. Hatziagorou, P Mayridis, K Kontouli, N Kouskounelou, A Mayroudi, I Tsanakas: the outcome of asthma among Greek children, ERS, Amsterdam, 2009.

10. Κ. Τσεπάνης, Κ Κοντοπούλου, Μ.Κλάδου, Μ.Κατσάρα, Ο. Καραμήτσιου, Α Σταθοπούλου, Ν.Χατζηκακακίδου, Μ Κρητή. Αυξημένα εωσινόφιλα περιφερικού αίματος σε βρέφη με συμπτώματα οξείας βρογχιολίτιδας: Συσχέτιση με επανειλημένα επεισόδια συριγμού και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας. 48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο, Μύκονος, 2010.

11. Μ. Katsara, F.Kirvasilis, Elpis Chatziagorou, K Kontouli, N. Kouskounelou, A. Mavroudi,J. Tsanakas. Young adults with childhood asthma: evaluation of current asthma and atopy. Annual Congress 2009, European Respiratory society, Vienna.

12. P. Kambouridou, A.Koteli, M Katsara, G. Voloudakis, K. Tsepkentzis. Susceptibility of E Coli isolated from children with urinary tract infections. 6th World congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases,Bouenos Aires , Argentina 2009

13. A. Koteli, P. Kambouridou, M. Katsara, G.Voloudakis, N Karabatakis.

14. Antimicrobial resistance of major gram-negative bacterial pathogens solated from children during a 5-year period. 6th World congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Bouenos Aires , Argentinα 2009)

15. G. Kouskounellou, M. Katsara, F Kirvasilis, J. Tsanakas. Prognostic factors

  1. for the outcome of childhood asthma. 3rd World Congress on Quality in
  2. Clinical Practice, Thessaloniki, September 2006.

16. N.G. Kouskounellou, M. Katsara, F Kirvasilis, J. Tsanakas. Outcome of 18. childhood asthma. Annual Congress 2005, European Respiratory Society, Copenhagen

17. N.G. Kouskounellou, M. Katsara, F Kirvasilis, J. Tsanakas. Prognostic factors for the outcome of childhood asthma. Annual Congress 2005, European Respiratory Society, Copenhagen.

18. Ν. Κουσκουνέλου, Μ. Κατσάρα, Φ. Κυρβασίλης, Ι. Τσανάκας. Παιδικό βρογχικό άσθμα 10-15 χρόνια μετά. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως, 2005.

19. Ν. Κουσκουνέλου, Μ. Κατσάρα, Φ. Κυρβασίλης, Ι. Τσανάκας. Η εξέλιξη του παιδικού βρογχικού άσθματος. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως, 2005.

20. Μ. Κατσάρα, Π. Καμπουρίδου, Ν. Καραμπατάκης, Κ. Τσεπκεντζής, Γ. Καρυδόπουλος, Δ. Κατίδης, Φ. Παπαδόπουλος. Περίπτωση συγγενούς νεφρογενούς άποιου διαβήτη σε θήλυ βρέφος. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως, 2005.

21. Ν. Σφαιρόπουλος, Κ. Τσιαντζής, Μ. Κατσάρα, Α. Πολυχρονοπούλου, Μ. Μερτζανίδου, Π. Ζάγκα, Π. Παπαποστόπου. Κορίτσι 6 ετών με γραμμικό σκληρόδερμα. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως, 2005.

22. Κ. Τσιαντζής, Μ. Kατσάρα, Π. Καμπουρίδου, Μ. Παπακων/νου, Ν. Τσέπης, Δ. Ραφαηλίδης, Ν. Σφαιρόπουλος, Ι. Χριστοφορίδης. Γιγαντοκυτταρικός όγκος τενόντιων ελύτρων στα παιδιά. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως, 2005.

23. N.G. Kouskounellou, M. Katsara, F Kirvasilis, J. Tsanakas. The outcome of childhood asthma 10-15 years after the diagnosis. 9th State-of-the- Art, 26. April 2005.

24. N.G. Kouskounellou, M. Katsara, F Kirvasilis, J. Tsanakas. Prognostic factors for the persistence of asthma symptoms in young adulthood. 9th State-of-the- Art, April 2005.

25. Katsanoulas C, Spanaki A, Hantzara M, Charmanis G, Fraidakis O, Georgiades A, Karamolegou C, Katsara M, Konstantopoulou A,Velaoras C, Zoubrouli A. Advanced Paediatric Life Support Course (APLS) in Greece. 14th ESPNIC Medical and Nursing Annual Congress. Αθήνα,Νοέμβρ. 2003.

26. ΒελαώραςΚ, Χαρίσης Γ, για την ελληνική Ομάδα Εκπαιδευτών του APLS (Γεωργιάδης Α, Ζουμπρούλη Α, ΚαραμολέγκουΚ, Κατσανούλας Κ, Κατσάρα Μ, Κωνσταντοπούλου Α, Σπανάκη Μ, Φραιδάκης Ο, Χαντζάρα Μ, Χαρμάνης Γ. Σεμινάρια εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής σε παιδιά (APLS). Εκπαίδευση και προοπτικές.1ο Παιδοχειρουργικό Συμπόσιο Διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2003.

27. Kατσάρα Μ, Κατίδης Δ, Κόνιαρη Ν, Κόκκοτα Α, Παπακων/νου Μ, Μήλιου Παπαδόπουλος Φ. Ευαισθησία κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων στην ακτινολογική διάγνωση της πνευμονικής πύκνωσης στα παιδιά. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, Ιούνιος 2003

28. Παπακω/νου Μ, Κατσάρα Μ, Μερτζανίδου Μ, Λαζάρου Μ, Κόνιαρη Ν, Κατίδης Δ, Τσέπης Ν: Κάπνισμα σε εφήβους 3ης Γυμνασίου σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, Ιούνιος 2003

29. Κατσάρα Μ, Κόνιαρη Ν, Κόκκοτα Α, Καραμπατάκης Ν, Παπαδόπουλος Φ. Περίπτωση συνδρόμου PFAPA σε αγόρι ηλικίας 13 μηνών…41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, Ιούνιος 2003

30. Κατσανούλας Κ ,Βελαώρας Κ Γεωργιάδης Α,Ζουμπρούλη Α Καραμολέγκου Κατσάρα Μ , Κων/πούλου Α, Μπριασούλης, Σπανάκι AC, Φραιαδάκης Ο, Χαντζ’αρα Μ, Χαρμάνης Γ. Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής στα παιδιά. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, Ιούνιος 2003.

31. M.Katsara, D. Don nelly, S. Ritson, S. Iqbal, M. Everard : Exhaled Nitric Oxide alone is not a reliable indicator of regime compliance amongst asthmatic patients 99th American Thoracic Society Conference , Seattle, USA, 2005

32. Katsara M, Papazoglou K, Eliades A, Papadatos J: Cardiac fibroma resulting in cardiac arrest in an infant. 4th world Congress on pediatric Intensive Care, Boston, Massachussetts, USA. June 2003

33. ΄Ισαρης Γ. Κατσάρα Μ. Κατσιμίχα Γ. Σιαφάς Κ: Η κατάσταση της υγείας των Παιδιών στα Ακριτικά νησιά του ΝΑ Αιγαίου. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 2002

34. Κατσάρα Μ. Ηλιάδης Α. Παπάζογλου Κ. Τράπαλη Χ. Παπαδάτος Ι: Βρέφος 2.5 μηνών με ίνωμα καρδίας και αιφνίδια ανακοπή. 39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος 2001, Κρήτη

35. Κατσάρα Μ. Παπάζογλου Κ. Ζαχαριάδης Β. Παπαδάτος Ι : Παιδί με βαρειά νευρολογική συνδρομή λόγω δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα. 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος 2000, Κως

36. Κατσάρα Μ. Παπάζογλου Κ. Ηλιάδης Α. Μαρκούρη Μ. ΜαγκούφηςΓ: Περίπτωση βαρύτατης καρδιακής ανεπάρκειας οφειλόμενη σε ευρεία αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου. 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος 2000, Κως.

37. Ουρανή Ε. Παπάζογλου Κ. Ηλιάδης Α. Βασιλόπουλος Α. Μπέκα Ζ. Χρυσοστόμου Θ. Κατσάρα Μ. Παπαδάτος Ι : Κλήσεις προς μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών. 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος 2000, Κως.

38. Κατσάρα Μ. Ηλιάδης Α. Παπάζογλου Κ. ΠαπαδάτοςΙ : Βαρειά περίπτωση 42. Κi-1 λεμφώματος σε νεαρό κορίτσι. 5η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Σεπτέμβριος 2000, Σάμος.

39. Ηλιάδης Α. Κατσάρα Μ. Παπάζογλου Κ. Γκιώνης Δ. Παπαδάτος Ι : Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο από ιό έρπητα. 5η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Σεπτέμβριος 2000, Σάμος.

40. Ηλιάδης Α. Κατσάρα Μ. Παπάζογλου Κ. Ζαχαριάδης Β. Παπαδάτος Ι: Παιδί με βαρειά νευρολογική συνδρομή λόγω δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα. . 5η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Σεπτέμβριος 2000, Σάμος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εισηγήσεις σε Συνέδρια-Ημερίδες

Εισηγήσεις και κλινικά φροντιστήρια σε τέσσερα 3ήμερα Σεμινάρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στο ΓΝ Λάρισας, στο ΕΚΑΒ Θεσνίκης και στο Ιπποκράτειο η “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά” που είναι το Ελληνικό Τμήμα του Βρετανικού Οργανισμού Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής (Advanced Life Support Group) τα έτη 2005, 2006, 2008, 2009

Εισήγηση με θέμα: «Νεότερα εμβόλια» στο 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, τον Ιανουάριο του 2005.

Εισηγήσεις και κλινικά φροντιστήρια σε δύο 3ήμερα Σεμινάρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) Κρήτη- Ιανουάριος 2004, Κύπρος- Οκτώβριος 2004“, ΑPLS Hellas –επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”.

Ανάπτυξη μαθήματος με θέμα « η κυκλοφορική καταπληξία στα παιδιά» στα πλαίσια των μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που οργανώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, τον Νοέμβριο του 2004.

Εισηγήσεις και κλινικά φροντιστήρια σε 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στην Πεντέλη τον Οκτώβριο 2003 η “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά.

Εισήγηση με θέμα : «Αντιδραστικές και Μεταλοιμώδεις αρθρίτιδες στα παιδιά», στο 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, τον Οκτώβριο του 2003.

Εισηγήσεις και κλινικά φροντιστήρια σε δύο 3ήμερα Σεμινάρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στην Κρήτη τον Ιούνιο 2002 και στη Λάρισα τον Δεκέμβριο 2002 ο Βρετανικός Οργανισμός Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής (Advanced Life Support Group)

Εισήγηση με θέμα «Παιδικό Ατύχημα και Πρόληψη» σε Επιστημονική Ημερίδα στα πλαίσια Αποστολής σε Ακριτικά Νησιά, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Μάιος 2001.

Εισήγηση με μορφή φροντιστηρίου Βασικής & Προχωρημένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στα Παιδιά, σε Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Δεκ 2000.

Εισήγηση με μορφή κλινικού φροντιστηρίου Βασικής Καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης στο 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Iούνιος 2000, Κως.

Εκπαιδεύτρια

 

Πρώην Εκπαιδεύτρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) από το 2002, πιστοποιημένη από τον Οργανισμό Εξειδικευμένης Υποστήριξης της

ζωής της Μ. Βρετανίας (Advanced Life Support Group).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1988 : 15ήμερο Εργαστήριο Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας Θεσ/νίκης.

1994 : 32ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα.

1994 : 24ο Παιδιατρικό Συμπόσιο, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας.

1995 : 33ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Λήμνος.

1996 : (Φεβρ. - Μάιος) Τετράμηνος περιφερειακός Κύκλος τετράωρων εβδομαδιαίων Παιδιατρικών Σεμιναρίων που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Μanchester. Περιελάμβανε διαλέξεις από υποειδικούς πάνω σε πρόσφατα δεδομένα στους διαφόρους τομείς της Παιδιατρικής.

1997 : 35ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κρήτη.

1998 : Ημερίδα Προστασίας-Κακοποίησης του παιδιού που διοργάνωσε η Επιτροπή για την Προστασία του Παιδιού της επαρχίας του Kent,Αγγλία.

1998 : 3ήμερο Σεμινάριο / Εργαστήριο Προωθημένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Παιδιού (APLS), που διοργάνωσε ο Οργανισμός Προωθημένης Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης (Advanced Life Support Group) της Μ. Βρετανίας, στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου.

1998 : 5ήμερο Σεμινάριο / Εργαστήριο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

1998 : Ημερίδα Παιδιατρικών θεμάτων στο Βόλο, Β’ Παιδ. Κλινική του ΑΠΘ

1998 : 18ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Β΄ Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998 : 19η παιδιατρική Ημερίδα, Α΄ Παιδ. Κλινική του ΑΠΘ.

1998 : Πρόωρος τοκετός-Νεώτερα δεδομένα, Γ΄ Γυναικολ. Κλινική, ΑΠΘ.

1999 : 8ο Ενημερωτικό Σεμινάριο, Δ΄ Παιδ. Κλινική ΑΠΘ.

1999 : 29ο Παιδιατρικό Συμπόσιο, Παιδ. Εταιρεία Β. Ελλάδος.

1999 : 32η Θεραπευτική ενημέρωση, Α΄ Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1999 : 19ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Β΄ Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1999 : 8η Επιστημονική Ημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών Παθήσεων Αλλεργιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

1999 : 37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο, Θεσ/νίκη.

1999 : Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας στη Λάρισα.

1999 : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας.

1999 : 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας στην Αθήνα.

1999 : Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Πληροφορικής, διάρκειας 40 ωρών που υλοποίησε το ΚΕΚ Ευκλείδης.

1999 :13ο Σεμινάριο Επείγουσας και Εντατικής Παιδιατρικής που διοργάνωσε η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού».

2000 : 3ήμερο Σεμινάριο/ Εργαστήριο Προωθημένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Παιδιού (APLS) που διοργάνωσε στην Αθήνα το Νοσοκομείο John Hopkins της Βαλτιμόρης ΗΠΑ.

2000 : 4ο Σεμινάριο State-of-the-Art, ΜΕΘ Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”.

2000 : 30ο Παιδιατρικό Συμπόσιο, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

2000 : Σεμινάριο με θέμα την Αντιμετώπιση του Πόνου, διάρκειας 40 ωρών, που διοργάνωσε το ΚΕΚ του Νοσοκ. “ Π& Α Κυριακού”.

2000 : 33η Θεραπευτική ενημέρωση, Α΄ Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

2000 : 9η Επιστημονική Ημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών Παθήσεων που διοργάνωσε το ΓΝΠ Πεντέλης.

2000 : 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για εξειδικευμένους στην Εντατική.

2000 : 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής, Μυτιλήνη.

2000 : 7η Ημερίδα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που διοργάνωσε το Νοσοκομείο “Π & Α Κυριακού” στην Λήμνο.

2000 : 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως.

2000 : 5η Επιστημ. Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Σάμος.

2000 : Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο“Η παιδική καρδιά –Παθολογία-Θεραπεία- Πρόληψη” που διοργάνωσε η Παιδ. Κλινική Τμήμ. Νοσηλευτικής Πανεπιστ. Αθηνών μαζί με την Παιδοκαρδιολογική Κλινική του Ωνασείου Κ/Χ Κέντρου.

2000 : 14ο Σεμινάριο Επείγουσας & Εντατικής Παιδιατρικής που διοργάνωσε η ΜΕΘ Παίδων “Νοσοκομείου Π & Α Κυριακού”.

2000 : 20ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Β’ Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημ. Αθηνών.

2000 : 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής Κλινικής Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών.

2000-1 : (Νοέμβρ-Μάρτιος) Πεντάμηνο σεμινάριο με εβδομαδιαίες διαλέξεις στη Δυναμική της Οικογένειας που διοργανώνει το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών.

2001 : Μετεκπαιδευτική ημερίδα «το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη» που διοργάνωσε το Αλλεργιολογικό τμ. Β Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

2001 : 4η Ημερίδα ΩΡΛ Τμήματος του Μαιευτικού & Χειρουργικού Κέντρου Μητέρα.

2001 : 1ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας που οργανώθηκε από την Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2001 : 5ο Σεμινάριο State-0f-the-Art που διοργάνωσε η Εντατική Μονάδα Νοσηλείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

2001 : 10η Επιστημονική Διημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών παθήσεων, ΓΓΝ Παίδων Πεντέλης.

2001 : 39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο, Κρήτη.

2001 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Οργανισμός Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής της Μ. Βρετανίας (Advanced Life Support Group).

2001 : 15ο Σεμινάριο Επείγουσας και Εντατικής Παιδιατρικής που διοργάνωσε η ΜΕΘ Παιδιών του Νοσοκομείου «Π&Α Κυριακού».

2001 : 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

2001 : 21ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Β’ Παιδ. Κλινικής Πανεπιστημ. Αθηνών.

2001 : Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Υγείας του παιδιού με θέμα «Υγεία του Παιδιού. Νέες συνθήκες – Νέες ανάγκες».

2001 : Ημερίδα με θέμα «Ιατρική πρόληψη στις Ελληνικές ακριτικές περιοχές» που οργάνωσε το σωματείο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής.

2001 : Τριήμερο Ετήσιο Συνέδριο της Βρετανικής Εταιρείας Θώρακα στο Λονδίνο, Αγγλία.

2002 : Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: Δοκιμασίες Πνευμονικής Λειτουργίας στα Παιδιά-Πρακτικά θέματα και κλινική ερμηνεία, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Leicester, Αγγλίας.

2002 : Δύο διαλέξεις με θέμα τις Ατοπικές Παθήσεις στην Παιδική ηλικία, που οργάνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Merck στο Sheffield, Αγγλίας.

2002 : 2η Ετήσια Περιφερειακή Ημερίδα Του Βασιλικού Κολεγίου Παιδιατρικής & Υγείας του Παιδιού στο Lincoln, Αγγλίας με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στην Παιδιατρική.

2002 : Σεμινάριο με θέμα την Κακοποίηση του Παιδιού που οργάνωσε το Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου του Nottingham, Αγγλίας.

2002 : Συμπόσιο Παιδιατρικής Πνευμονολογίας της Βόρειας Αγγλίας

2002 : 5ο Ετήσιο Συμπόσιο Παιδιατρικής Πνευμονολογίας στο Sheffield, Αγγλία.

2002 : 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο Παιδιατρικό Άσθμα, Λονδίνο, Αγγλία

2002 : 3 ήμερο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά που οργάνωσε στην Κρήτη ο Οργανισμός Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής της Μ. Βρετανίας (Advanced Life Support Group).

2002 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στη Λάρισα το Ελληνικό Τμήμα του Οργανισμού Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής της Μ. Βρετανίας (ALSG)

2003 : Συνεδρία της ΠΕΒΕ, 8ης Ιανουαρίου

2003 : Ημερίδα με θέμα:Ιατρική των μεταγγίσεων, ΓΝΝ Γιαννιτσών

2003 : 12ο Ενημερωτικό Σεμινάριο, Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΧΕΠΑ

2003 : 24η Επιστημονική Ημερίδα, Α΄ Π/Δ κλινική, ΑΠΘ

2003 : 33ο Παιδιατρικό Συμπόσιο ΠΕΒΕ

2003 : 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο, Ρόδος

2003 : 15ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής Γ΄Παιδ.κλιν. ΑΠΘ

2003 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στην Πεντέλη το Ελληνικό Τμήμα (APLS-Hellas) του Οργ. Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής της Μ. Βρετανίας (ALSG).

2003 : 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο:« Αρθροπάθειες» ΓΝΝ Γεννηματάς Θεσ/νίκη.

2004 : 34ο Παιδιατρικό Συμπόσιο ΠΕΒΕ, Θες/νίκη.

2004 : 13ο Ενημερωτικό Σεμινάριο, Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΧΕΠΑ

2004 : 7ο Σεμινάριο παιδιατρικών Λοιμώξεων

2004 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) που διοργάνωσε στην Κρήτη η “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”.

2004 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) Κύπρος, “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”.

2004 : 3ο Εκπαιδευτικό Διήμερο Παιδιατρικής Ενημέρωσης «Εφ’ όλης της ύλης».

2004 : 9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα.

2004 : 16ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ.

2005 : 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα « Εμβόλια , χθες, σήμερα, αύριο» του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, Θεσ/νίκη.

2005 : 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα « Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν» του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, Θεσ/νίκη.

2005 : 35ο Παιδιατρικό συμπόσιο της ΠΕΒΕ, Θες/νίκη.

2005 :Ημερίδα ενημέρωσης των Ελλήνων Εκπαιδευτών Προχωρημένης Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης στα Παιδιά, για την 4η Έκδοση του εγχειριδίου APLS.

2005 : 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως.

2005 : 26η Επιστημονική ημερίδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ.

2005 : 8ο Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, θεσσαλονίκη.

2005 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) Λάρισα, “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”

2006 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) ΕΚΑΒ Θες/νίκης, “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”

2007 : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων στην Καλαμπάκα

2007 : 9η Μετεκπεδαιτική Ημερίδα Νεογνολογίας, Α΄ΜΕΝΝ Θεσ/νίκης

2007 : 10ο Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Θεσ/νίκη

2008 : 38ο Συμπόσιο Παιδιατρικής Εταιρείας Β. Ελλάδας, Θεσ/νίκη

2008 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) Ιπποκράτειο Γ.Ν, “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”

2008 : 10η Μετεκπεδαιτική Ημερίδα Νεογνολογίας, Α¨ΜΕΝΝ Θεσ/νίκης

2008 : Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Θεσ/νίκη

2009 : 3ημερο Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής στα Παιδιά (APLS) ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης, “ΑPLS Hellas – επείγουσα Ιατρική στα παιδιά”

2009 : Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Θεσ/νίκη

2009 : 18ο Ενημερωτικό Σεμινάριο, Δ΄ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ

2010 : 40ο Παιδιατρικό Συμπόσιο, ΠΕΒΕ, Θες/νίκη

2009 : 5ήμερο Ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαικής Πνευμονολογικής εταιρείας (ERS) Βιέννη, Αυστρία

Παιδίατρος Κατσάρα